יום שבת, 7 באוגוסט 2010

תכנית אב למועצה האזורית חבל אילות

במהלך החודשים הקרובים תסתיים הכנת תכנית האב של המועצה האזורית חבל אילות.
התכנית גובשה בתהליך של שיתוף הציבור ובעדת ההיגוי נציגות רחבה מהישובים ומסבב"ע. תוכנית האב עוסקת במגוון תחומים חשובים מאד. לכל אחד מהם השםעה על חיינו האישיים, הקיבוציים והאזוריים.
חובתו של כל אחד מתושבי האזור להבין את משמעות התכית המוצעת ולהביע את עמדתו.
פניתי למזכירי הישובים לקיים בישובים תהליך למידה של התכנית וגיבוש מסודר של הסתייגויות לתכנית, כולל הצבעה על אישורה של התכנית במזכירות ובאסיפה הכללית של הישוב. אני מבקשת מכם לעמוד על כך שיתקיים הליך כזה בישובכם.

ועדת ההיגוי של סבב"ע תקיים דיון על ההיבטים הסביבתיים של תכנית האב בישיבת ועדת ההיגוי הבאה.
בתאריך 25.8.2010 בשעה 18:00 בחדר הישיבות במרכז לאנרגיה מתחדשת.
המוענינים להשתתף בדיון מוזמנים.


0 comments:

הוסף רשומת תגובה