יום ראשון, 5 בספטמבר 2010

פרוטוקול ועדת היגוי 25.8.2010

את ישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה ב - 25.8.2010 הקדשנו ברובה לדיון על תכנית האב של חבל אילות.
בתכנית האב כלי עבודה מצויין המרכז נתונים אודות השטחים הפתוחים בערבה. שטחים פתוחים בהגדרה הם שטחים אשר לא חלה עליהם תכנית מפורטת. צוות השטחים הפתוחים עשה עבודה מעמיקה להגדרת השטחים ואפיונם. בפרוטוקול הישיבה הערות לפרק זה. לדעתנו כלי עבודה זה עם עיבוד נוסף יכול לשמש בסיס נכון לקבלת החלטות בנושאי פיתוח בערבה.
סבב"ע מבקשים בהערותינו לתכנית האב להשלים את העבודה על השטחים הפתוחים ולאפשר יישום ההמלצות דרך הקמה של ועדה ציבורית "שולחן עגול" ובו נציגים מהישובים, מארגונים שוים ומהמועצה. ועדה כזו תסייע בקידום השיח על שימור ופיתוח בר קיימא אזור.
פרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי
עמדת סבב"ע לתכנית האב

ישיבת ועדת ההיגוי הבאה של סבב"ע ב 27 בחודש אוקטובר.

0 comments:

הוסף רשומת תגובה