יום רביעי, 6 באוקטובר 2010

פה לא צריך מלון - עזריה אלון

אם נסית רגע את המבט מחולות סמר לכיוון מערב נראה בדיוק ממולנו את הר תמנע. קצת צפונית לו עמק ססגון.
המאבק על עמק ססגון לקראת הכרעה. עבודתו של סוקר שמונה מטעם הועדה המחוזית דרום לקבוע את השפעות המלון על הסביבה תסתיים בקרוב, יוגשו המלצותיו לועדה ואנו מייחלים לכך שהוא יקבע שיש למצוא חלופה למיקום המלון.

כתב השבוע עזריה אלון בידיעות אחרונות על עמק ססגון:
ערכי טבע בעלי משמעות בינלאומית, ערכים היסטוריים ואזור טיולים ייחודי - כל
אלה עלולים להפגע קשות אם יתממשו תוכניות המלונאות בתמנע. ההבטחות לאתר שימשוך קהל,
שיספק עבודה לאנשי האזור ויהווה גורם כלכלי חשוב, הן רק הבטחות, בעוד הנזק שייגרם
לנוף הנגב הוא ודאי. מההכנסות, יש לזכור, ייהנה בעיקר היזם. מהפגיעה בטבע, יסבלו
כולם.

המאמר המלא כאן

0 comments:

הוסף רשומת תגובה