יום שבת, 30 במאי 2009

ישיבת ועדת היגוי סבב"ע

ישיבת ועדת היגוי סבב"ע

יום א' 07.06.09
בשעה 17:30 עד 19:30
במשרדי מכון הערבה

סדר יום:

1) אישור פרוטוקולים
2) סיכום שיחה פתוחה על בית מלון בעמק ססגון
3) עדכון חולות סמר
4) תכנון פעילות בקיץ
5) עדכון יוזמה ירוקה בבאר אורה
6) שונות