יום רביעי, 31 במרץ 2010

סיכום סיור חלופות בתמנע 24.03.10

סיכום סיור חלופות בתמנע 24.03.10

יום ראשון, 28 במרץ 2010

פרוטוקולים ישיבת ועדת חולות סמר 15.03.10

צוות היגוי לרישום בקעת תמנע כאתר עולמי של אונסקו

פרוטוקולים של צוות היגוי רישום בקעת תמנע כאתר עולמי של אונסקו ב-17.03.10

מסמכים שקשורים להקמת בית מלון בעמק ססגון

מסמכים חשובים בנושא הקמת בית מלון בעמק ססגון:
  1. מפת תכנית בית מלון בעמק ססגון
  2. תשריט המלון
  3. חוברת חלופות חברה להגנת הטבע
  4. סיכום דיון בשדולה בכנסת 03.03.10
  5. מתוך חזון פארק תמנע

יום רביעי, 10 במרץ 2010

מאמר בסביבה על חולות סמר 10.03.10

מכתב 50 מומחים על חולות סמר

יום שישי, 5 במרץ 2010

מכתב לשר התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי לנדאון על חולות סמר 05.03.10

מכתב לשר עוזי לנדאו על חולות סמר

פרוטוקולים ישיבת ועדת חולות סמר 02.03.10

פרוטוקולים ישיבת ועדת חולות סמר 02.03.10

מכתב לשר להגנת הסביבה מר גלעד ארדן על חולות סמר 04.03.10

מכתב לשר להגנת הסביבה מר גלעד ארדן

פרוטוקולים ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 24.02.10

פרוטוקולים ישיבת צוות היגוי סבב"ע 24.02.10

ישיבה מיחודת על חולות סמר