יום שבת, 14 באוגוסט 2010

סדר יום ועדת היגוי סבב"ע 25.8

נתכנס 25.8 בשעה 18:00 במרכז לאנרגיה מתחדשת.
1. אישור פרוטוקול ישיבה 28.7
2. הצגת נושא שטחים פתוחים - דורית בנט.
3. דיון בתכנית האב של המועצה. עריכת מסמך התייחסות סבב"ע לתכנית המוצעת.
4. עדכונים מחולות סמר.
5. תכנית עבודה של סבב"ע עד לסוף שנת 2010.

להתראות!

יום שבת, 7 באוגוסט 2010

תכנית אב למועצה האזורית חבל אילות

במהלך החודשים הקרובים תסתיים הכנת תכנית האב של המועצה האזורית חבל אילות.
התכנית גובשה בתהליך של שיתוף הציבור ובעדת ההיגוי נציגות רחבה מהישובים ומסבב"ע. תוכנית האב עוסקת במגוון תחומים חשובים מאד. לכל אחד מהם השםעה על חיינו האישיים, הקיבוציים והאזוריים.
חובתו של כל אחד מתושבי האזור להבין את משמעות התכית המוצעת ולהביע את עמדתו.
פניתי למזכירי הישובים לקיים בישובים תהליך למידה של התכנית וגיבוש מסודר של הסתייגויות לתכנית, כולל הצבעה על אישורה של התכנית במזכירות ובאסיפה הכללית של הישוב. אני מבקשת מכם לעמוד על כך שיתקיים הליך כזה בישובכם.

ועדת ההיגוי של סבב"ע תקיים דיון על ההיבטים הסביבתיים של תכנית האב בישיבת ועדת ההיגוי הבאה.
בתאריך 25.8.2010 בשעה 18:00 בחדר הישיבות במרכז לאנרגיה מתחדשת.
המוענינים להשתתף בדיון מוזמנים.


פרוטוקול ועדת ההיגוי 28.7.2010

סדר יום:
1. אישור פרוטוקול 30.6.10
2. עדכון בנושא שדה תעופה תמנע
3. אינפורמציה בנושא תכנית איירפארק
4. דיון ראשון בתכנית אב לחבל אילות
5. מיקום מאגרי מים - המשך למצגת אבי רמות מישיבה 30.6
6. עדכון בנושא קמפיין חולות סמר
בנושא חולות סמר אני מרגישה חוב לאלה התומכים ומלווים את המאבק. דברים מתקדמים. לאט ובזהירות. ישנה תחושה שתהיה תמיכה בביצוע סקר עומק בחלקות א, ב. לצערי הנושא רגיש מאד כרגע. את המהלך מוביל במסירות רבה אסף אדמון, מנהל היחידה הסביבתית אילת אילות. אסף ייצר את הקשר בין כל בעלי העניין ואני מקווה שבקרוב נתבשר בבשורות טובות. בינתיים, סבלנות. והמשיכו לתמוך במאבק להצלת החולות. חולות סמר. זה מה שנשאר.
לעיון בפרוטוקול הישיבה

תכנית איירפארק


איירפארק - חניון למטוסים מכל העולם. התכנית על שטח של כ-3200 דונם בבקעת עובדה בין כביש 12 לבסיס עובדה.
הדמיה של המיזם מכביש 12 (לתסקיר ההשפעה על הסביבה/מאיה שפיר אדר' נוף)
יזמי איירפארק הציגו את תכניותיהם לראשונה במועצה האזורית אם איני טועה בשנת 2005 בתהליך ה"מרחב הפתוח". אני זוכרת שבקבוצת הדיון בה השתתפתי היה אורח עם רעיון להקמה של חניון ענק למטוסים מכל העולם שיגיעו לטיפול, תחזוקה או לגריטה. ההצעה להקים את המיזם כאן בערבה הסתמכה על התנאים האידאלים לשימור המטוסים (תנאי מזג האויר), המרחבים הגדולים להכיל את גודל הפרוייקט והסמיכות לשד"ת בינ"ל.
התכנית אושרה בועדה המקומית בשנת 2006 ובחודש הקרוב תועלה לדיון בועדה המחוזית להפקדה.
היזם דורון שגב, נציג חברת איירפארק יגיע לאזור בחודש אוקטובר לקיים מפגש וסיור עם ועדת ההיגוי של סבב"ע ועם תושבים המעונינים לשמוע עוד על התכנית. על המועד תצא הזמנה דרך פרסומים של סבב"ע. אני מזמינה את תושבי האזור לקחת חלק במפגש החשוב הזה. ללמוד ממקור ראשון אודות התכנית ולהתייצב מול היזם עם ההסתייגויות לה.
מצורף קישור למאמר שהתפרסם בעיתון ערב ערב בסוף השבוע אודות המיזם.