יום שני, 16 במאי 2011

לקראת ההכרעה בעמק ססגון הדיון בעיתון מעריב

השבוע התנהל דיון מעניין בין יו"ר ראש המועצה האזורית אודי גת לרויטל כץ, תושבת אליפז, חברה בועד התושבים למען הצלת עמק ססגון ופעילה בסבב"ע.
אודי גת אמר השבוע בראיון לעיתון מעריב "לא כל יום יש משקיע שמוכן להשקיע ולסכן את כספו בבנייה של פרויקט ייחודי. כדי לפתח את חבל אילות צריך להקריב מידי פעם פיסה של טבע."
רויטל משיבה "שלא כמו אודי גת אין תושבי הערבה רוצים לתת את ידם לפגיעה בערכי הטבע שסביבם. "
"הטיעונים מדוע אין לפגוע בעמק פשוטים: זהו מרחב ייחודי ומרהיב בצפונה של בקעת תמנע, שהיא נכס גיאולוגי וארכיאולוגי לאומי."
לקרוא את שני הטורים במלואם: אודי גת כאן רויטל כץ כאן

יום ראשון, 15 במאי 2011

תקווה חדשה להצלת חולות סמר!

ערב יום העצמאות נפגשו השר להגנת הסביבה גלעד ארדן ומנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל לדון בגורל חולות סמר.
תוצאות הפגישה מרגשות ואנו מקווים שהן תחילתו של סופו של המאבק להצלת החולות.
המנהל מוכן להשהות את עבודות הכריה עד לאחר גמר בדיקת החלופות לחול.
מי שזוכר לפני כשנה הפצנו מטעם סבב"ע מסמך חלופות לחול. את אותן חלופות המנהל מוכן כעת לבדוק.
להלן נייר העמדה של סבב"ע
אביב לביא כתב היום בעיתון מעריב על פרטי הפגישה בין השר למנכ"ל. למאמר

יום שלישי, 3 במאי 2011

האביב הגיע והדיונה מתעוררת
הדיונה מתעוררת מתרדמת החורף.

צילמה יעל אולק.

יום שני, 2 במאי 2011

עודפי הכריה ממכרות תמנע נמצאו מתאימים לישמוש כחלופה לחול דיונה.

יצאה הודעה לתקשורת מטעם המועצה האזורית:
עודפי הכרייה ממכרות תמנע הישנות, יוכלו להוות תחליף לחול דיונה למשק הבנייה והסלילה, כך עולה
מבדיקת היתכנות שביצעה המועצה האזורית חבל אילות, באמצעות היחידה האזורית לאיכות סביבה
אילת – חבל אילות.
בדו"ח המסכם של בדיקת ההיתכנות אשר בוצעה ע"י המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים נכתב בין היתר:
"המסקנה החד משמעית המתקבלת מבדיקת חול מודרג תמנע היא שניתן לקבל חול באיכות שהיא לכל
הפחות דומה לאיכות חול הים הטבעי שבשימוש כיום", הדו"ח שבוצע על בסיס נטילה מייצגת בשטח מראה
שלאחר תהליך שטיפה וניפוי ייעודיים של עודפי הכרייה בטכנולוגיה סטנדרטית וקיימת, ניתן לקבל חול
סיליקטי שיכול להיות עדיף, בפרמטרים מסוימים וליישומים מסוימים בתעשיית הבנייה, על פני חול דיונה
טבעי.
כותב הדו"ח, מהנדס החומרים - צבי כהן ציין, כי יש לשנות את ההתייחסות לחומר זה, להפסיק את השימוש
במילה "טפל" ולהשתמש במושג "חול מודרג תמנע" אשר משקף את הפוטנציאל הגלום בחומר המהווה ב- 30
השנים האחרונות מטרד ועשוי להפוך בשנים הקרובות למשאב יקר ערך.
כידוע, החל משנות השישים ועד שנות השמונים פעלו מכרות הנחושת בתמנע, במטרה להגיע לשכבת הנחושת.
במהלך השנים, הוצאו מתת הקרקע כ - 50 מיליון טון של עודפי עפר אשר עומדים בשטח בערמות ענק כבר
למעלה משלושים שנה. למרות שמעולם לא נעשתה עבודה מעמיקה בנושא, הדעה הרווחת והנחת העבודה
לאורך השנים אצל הגורמים הרשמיים הייתה שהחומר "אינו מתאים למשק הבנייה והסלילה". כאמור,
הבדיקות האמורות הוכיחו אחרת והשימוש בחול מודרג תמנע יכול לסייע בשימור חול הדיונות.
היחידה לאיכות סביבה, ארגוני הסביבה והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים במאמץ לשמר את משאבי הטבע
הקיימים ולעודד חשיבה מקיימת, הפיכת מטרד למשאב ושימור השטחים הפתוחים וערכי הטבע היקרים
לכולנו.

להלן קישור לדו"ח