יום רביעי, 14 באפריל 2010

החלטת בית המשפט על בקשה לצו ביניים 13.04.10

עדכון מנירית לוטן- עו"ד של אדם טבע ודין:
התקבלה היום החלטה בבקשה שלנו לצו ביניים. כצפוי, הבקשה נדחתה, משום שלפי תשובת הוועדה המקומית, רישיון הכרייה הוא רק שלב ראשון בדרך לכרייה ואי אפשר להתחיל עבודות בלי לקבל היתרי בנייה גם ממנה. לכן השופט קבע שאין טעם לאסור על עבודות שממילא לא יכולות להתחיל. ההסדר שהוא קבע בפעם שעברה עדיין חל- כאשר תוגש בקשה לוועדה המקומית היא לא תוכל לתת היתר לפני שתודיע לנו 30 יום מראש, במהלכם נחדש את הבקשה לצו.
חשוב להדגיש שהשופט קובע במפורש כי גם אם היזם מאיזושהי סיבה יחשוב שהוא יכול להתחיל בעבודות גם בלי היתרי בנייה (אם הוא לא אמור להקים בכלל מבנים למשל) הרי שגם הוא חייב להודיע לנו 30 יום מראש ולתת לנו הזדמנות לחדש את הבקשה לצו.
שורה תחתונה- החולות מוגנים כרגע, כי היזם מחויב להודיע לנו בכל מקרה 30 יום לפני שהוא מבקש להתחיל עבודות. כמובן שאם מישהו רואה פעילות שנראית כמו הכנה לכרייה/כרייה תודיעו לי באופן מיידי.
אני שוקלת לבקש להקדים את הדיון בערעור עצמו, שנקבע כזכור לנובמבר.
מצ"ב ההחלטה מהיום.

פלייר חולות סמר

פלייר חולות סמר

פרוטוקולים ישיבת צוות חולות סמר 07.04.10

פרוטוקולים ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 24.03.10

פרוטוקול ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 24.03.10