יום שני, 22 בפברואר 2010

חולות סמר

ביום ד' 24.02.10 בשעה 18:00 בספרית קיבוץ סמר תהיה ישיבת ועדת היגוי של סבב"ע מוקדש לנושא חולות סמר.

מיעל אורק:

אני פונה אליכם בבקשה להביע את התנגדותכם לכרייה בחולות סמרלצורך כך מצורפות כתובות וטלפונים של מקבלי ההחלטות1. יעקב מימרן האחראי על המכרות אשר נתן אישור התחלת עבודת הכרייהמנהל מינהל רישוי אוצרות טבע מייל: ymimran@mni.gov.il טלפון: 02-5316070 פקס: 02-5316147 2. גלעד ארדן השר להגנת הסביבהטלפון: 02-6753333, מייל: gerdan@knesset.gov.il3. חברת אליקים בן ארי המבצעת את הכרייה בחולות סמרטלפון: 08-8520796פקס: 08-8561456לעזרתכם ניסחנו מכתב אתם מוזמנים להשתמש בו או בנוסח אישי
עיזרו לנו במאבק והעבירו את המייל הזה הלאה

מכתב לדוגמא

מאמר מידיעות אחרונות

פרוטוקולים ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 14.01.10

פרוטוקולים ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 14.01.10