יום שני, 27 ביולי 2009

בקשה לצו ביניים לעצור את הכריה בחולות סמר

בקשה לצו ביניים לעצור את הכריה בחולות סמר

יום חמישי, 23 ביולי 2009

מאמר ב YNET על חולות סמר של דוד לרר

מאמר בYNET על חולות סמר של דוד לרר

יום ראשון, 19 ביולי 2009

מצגת יוזמה ירוקה של באר אורה

מצגת יוזמה ירוקה בבאר אורה של נעמה וויס

יום שישי, 10 ביולי 2009

החלטת בית המשפט על חולות סמר

יום רביעי, 8 ביולי 2009

פרוטוקולים ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 05.07.09

פרוטוקולים ישיבת ועדת היגוי סבב"ע

יום שבת, 4 ביולי 2009

ראיון עם אודי גת בערב ערב

ראיון עם אודי גת בערב ערב - אודי גת מדבר על תפיסתו הסביבתי ונושאים סבבתיים באזור.