יום ראשון, 13 בפברואר 2011

האנגר בגובה 40 מטרים בבקעת עובדה

מבני ההאנגר המתוכננים בתכנית איירפארק הם בגובה של כארבעים - 40 מטרים! לשם המחשה זהו מבנה של יותר מעשר קומות מגורים ו4.5 קומות מסחריות. המבנים מתוכננים במרחק של כ 500 מטר מכביש הערבה. לתוך מבנה כזה צריך להכנס מטוס בואינג לטיפול או לגריטה.
להלן מצגת הממחישה את גודל המבנה המתוכנן בשטח מדברי.

סבב"ע מגיבים על תכנית איירפארק


בתאריך 19.1.2011 נערך סיור של תושבי חבל אילות בבקעת עובדה ומפגש עם נציגי חברת איירפארק.
בסיור השתתפו 15 מתושבי חבל אילות ואילת.
לאחר המפגש דנה ועדת ההיגוי של סבב"ע בתכנית המוצעת ולהלן התייחסותנו לתכנית.
סבב"ע, הארגון הסביבתי של חבל אילות, פועל להגנה על הסביבה הייחודית בערבה, תוך התחשבות בצורכי הפיתוח של האזור והגנה על השטחים הפתוחים. אנו תומכים בפיתוח של חבל אילות תוך שמירה על עקרונות של פיתוח בר קיימא.


סבב"ע, הארגון הסביבתי של חבל אילות, פועל להגנה על הסביבה הייחודית בערבה, תוך התחשבות בצורכי הפיתוח של האזור והגנה על השטחים הפתוחים. אנו תומכים בפיתוח של חבל אילות תוך שמירה על עקרונות של פיתוח בר קיימא.

תכנית איירפארק המוצעת בבקעת עובדה מתוכננת על שטח של 3,700 דונם. כמחצית משטח התוכנית נמצא בשטח בסיס עובדה. המחצית השנייה - בשטח פתוח בלתי מופר הצמוד לבסיס.
מובן לכל כי כל שטח פתוח המוקצה לטובת שימושי האדם – לא ישוב להיות כשהיה, והמחיר לסביבה גבוה ביותר.
בדאגה לשטחים הפתוחים בערבה, אנחנו חשים כי סבב"ע אינה מייצגת רק את תושבי האזור אלא את האינטרס הרחב של כלל תושבי ישראל, שמרחבי הנגב שלהם – גם אם אינם מכירים את הדילמה שעל הפרק. אין חולק כי התוכנית המוצעת עתידה לפגועה בשטחים פתוחים בהיקף ניכר. יש לדאוג שהשפעת התוכנית על הסביבה תהיה קטנה ככל האפשר.

להלן הערותינו למיזם:
1. החותם בנוף:
אין ספק כי החותם שישאיר המיזם בנוף הפתוח של בקעת עובדה הוא משמעותי ובעייתי. תוכנית "איירפארק" אמורה לקום בצמוד לכביש 12 ולאורך 4.5 ק"מ. בתוכנית הבינוי המוצעת ישנם מבני אחסנה (האנגר) צמודים לכביש 12 בשלושה ריכוזים שונים. קצב הבינוי של ההאנגרים על פי התקדמות של שלבי הפרויקט.
יש לקבוע בתקנון התוכנית גובה מקסימלי מעל פני הקרקע למבני ההאנגר. בנוסף יש להציג חלופות תכנוניות לצמצום הפגיעה בנוף, עקב הקמת המבנים. בין החלופות מוצעות - הצבת המבנים בצד המזרחי של המיזם, רחוק מהכביש. וביצוע עבודות עפר כך שבסיס המבנים יהיה נמוך מגובה מגובה פני השטח.

זיהום אור בבקעת עובדה:
במצגת שהוצגה בפני סבב"ע נעדרה התייחסות לזיהום אור. על פי תפיסתנו, החושך הוא מאפיין חשוב של המרחב המדברי. בשל החום והקרינה, פעילים רוב בעלי החיים בלילה. יש לבחון לעומק את ההשפעות האפשריות של זיהום אור על יכולת ההסתתרות ו/או הצייד, את תנועת בעלי החיים ואת תהליכי ההתרבות שלהם. לזיהום אור בבקעת עובדה משמעות רבה גם לחוויית המטיילים במדבר.
יש לפרט בתקנון התוכנית את התאורה המותרת במיזם, את שעות הפעילות ואת מידת זיהום האור הצפוי, כולל התייחסות לתאורת הגדר ההיקפית, תאורה במגרשי העבודה וסביב השטח הבנוי.

2. שדה תעופה בינ"ל בבקעת עובדה:
סבב"ע רואה בבקעת עובדה חלופה אפשרית לשדה התעופה הבינלאומי המתוכנן בתמנע, ומבקשת לוודא כי התוכנית אינה סותרת את האפשרות להרחבתו של השדה האזרחי והטרמינל שלצדו.

3. נספחים מחייבים לתוכנית:
היזם השקיע עבודה רבה בעריכתם של תוכנית בינוי ונספח נופי על מנת לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה והוועדה המחוזית. עם זאת, אין במסמכים כמעט דבר המחייב את היזם לביצוע.
אנו מבקשים ממוסדות התכנון לכלול את שני המסמכים בתקנון התוכנית.

4. אחריותו של היזם במקרה של כישלון המיזם:
יש לכלול בתקנות התחייבות להחזרת השטח לקדמותו מבחינה נופית - כולל פירוק גדרות, מבנים ומשטחי בטון. יש למנוע מצב שבו ישונה הייעוד והשטח יחליף בעלים.

שינויים מהותיים אלו צריכים להיכלל בתוכנית בטרם תופקד.

אנו מצטרפים לעמדת המשרד להגנת הסביבה שהמיזם לא יהפוך למגרש גרוטאות למטוסים מכל העולם.

יום ראשון, 6 בפברואר 2011

התנועה הירוקה, פרשת גלנט וחולות סמר

ד"ר אורי שיינס אמר בראיון השבוע לעיתון הארץ:


אחרי פרשת הקרקעות של גלנט, הוא מתכוון להשקיע את כל מרצו בהצלת חולות סמר בדרום
הערבה, שטח שבו הוא ערך מחקרים ובו מתכוון מינהל מקרקעי ישראל לאפשר כריית חול.


אורי שיינס הוא חבר בתנועה הירוקה שנוסדה לפני כשנתיים וחצי. זוהי קבוצה של מדענים ופעילי סביבה אשר חרטו על דגלם את העיסוק בנושאים סביבתיים והגנה על שטחים פתוחים. בבחירות האחרונות התנועה עדיין לא עברה את אחוז החסימה אבל לאט לאט התנועה הירוקה צוברת תאוצה ומבססת את מעמדה כאלטרנטיבה ראויה כמפלגה העוסקת בנושאים חברתיים וסביבתיים.

אנחנו מברכים על כל עזרה ויכולים רק לקוות שהתנועה הירוקה ופעיליה יסיעו לנו במאבק הקטן שלנו להציל 600 דונם חול שאין עוד כמותם בשום מקום.תכנית עבודה של סבב"ע לשנת 2011

בישיבת ועדת ההיגוי האחרונה קבענו את תכנית העבודה של סבב"ע לשנת 2011.
להלן היעדים לשנת הפעילות הקרובה:
המסמך המלא כולל תוכנית עבודה מפורטת - כאן

• להעלות מודעות סביבתית בקרב תושבי האזור, לנהל קמפיינים למען נושאים סביבתיים מקומיים ולפעול כבמה לחיזוק הסביבה והקיימות בערבה הדרומית.
• נציג מכל ישוב בועדת ההיגוי.
• תקשורת אזורית – דרך אתר האינטרנט, דרך הבלוג דרך העיתון האזורי ודרך מיילים לרשימת התפוצה.
• קידום גישת פיתוח בת-קיימא בערבה הדרומית, באמצעות :
• השתתפות פעילה בפורומי התכנון האזוריים.
• בניה מתואמת סביבתית - הכנה של מסמך המלצות וכלים לביצוע. מסע הסברה לחשיבות הבניה המתואמת סביבתית.
• תכנית אב לפיתוח בר קיימא – עריכה של נספח לתכנית האב האזורית בנושא תכנון בר קיימא.
• קמפיין חקלאות בת קיימא בערבה – צמצום נזקי החקלאות. העלאת המודעות
לנזקי החקלאות לסביבה ולגישות חקלאות בת קיימא.
•קמפיין ההגנה על עמק ססגון – לתת גיבוי לפעילות הועד למען הצלת עמק ססגון.
•פארק תמנע – להגיש בקשה לאונסק"ו להכיר בבקעת תמנע כאתר מורשת עולמית.
• קמפיין דיונות סמר – לעצור המשך חציבת החול בחולות סמר.
• קמפיינים נוספים אפשריים לפי העניין – איירפארק, תכנית אב לפיתוח בר קיימא מכרות תמנע, מבנים חקלאים, שדה תעופה וקמפיינים סביבתיים נוספים של סבב"ע ושל אחרים.
• איתור מקורות מימון למרכז סבב"ע במשרה מלאה.
• איתור מקורות מימון ארוכי טווח למרכז סבב"עסיכום ישיבת ועדת היגוי של סבב"ע 26.1.2011

בתאירך 19.1 התקיים סיור ומפגש עם נציגי חברת איירפארק בבקעת עובדה.
במפגש השתתפו 15 מתושבי אילת והערבה. זכינו למצגת מענינת אודות המיזם ולהזדמנות לשאול שאלות על השפעות המיזם על הסביבה.
בועדת ההיגוי האחרונה גיבשנו את עמדת סבב"ע ביחס למיזם. מסמך עמדה מסודר יתפרסם בימים הקרובים, לאחר אישור של חברי ועדת ההיגוי לנוסח הסופי.
בסיכום הישיבה רשומות הערותינו למיזם.
סיכום ישיבת ועדת ההיגוי 26.1.2011