יום חמישי, 25 בנובמבר 2010

קורס קיימות וחשיבה סביבתית

נדחתה הרצאתו של ד"ר עוזי אבנר שהייתה אמורה להתקיים השבוע.
במקום זה
ירצה יניב גולן
תחביב יקר: מאבק סביבתי
יום שלישי 30.11.2011 בשעה 17:30
בספריית הילדים בקיבוץ יטבתה
אפרסם את עדכון תכנית הקורס בהקדם האפשרי.

יום ראשון, 21 בנובמבר 2010

הפיתוח בעיר אילת ובסביבה

באתר ערב ערב השבוע כתבה עם רשימה של נושאים שכדאי להיות ערניים להם:
תכנית האב לניקוז בחבל אילות - הירדנים אינם ממהרים לשתף פעולה בפתרון בעיות הניקוז בין עקבה לאילת. המועצה מקדמת תכנית של הקמת סוללה וחפירת תעלת בשטחים הסמוכים לאילת להגנה מפני מי שטפונות מהצד הירדני.
תעלת הימים - אמנם עוד חזון למועד אבל בחודשי הקיץ יוגש דו"ח המציג את השפעות השאיבה המוצעת על מפרץ אילת והסביבה.
כור גרעיני בעקבה - ??
לכתבה כולה

הרפורמה לתכנון

גם אני, כמו רבים מהנהנת בראש כל פעם שמישהו אומר ה"רפורמה לתכנון" כשבעצם, תכל'ס אני לא לגמרי מבינה מה זה אומר. ברור שיש כאן חוק מאד בעייתי אבל במה הוא בעייתי?
עשיתי קצת שיעורי בית ושוחחתי ארוכות עם מהנדס המועצה יוני פרג'ון והנה הסבר פשוט.

הרפורמה לתכנון מביאה שינוי בחוק בשני תחומים: בתחום הרישוי ובתחום התכנון.
בתחום הרישוי (היתרי בניה וכיוב')
המצב הקיים: ועדת הרישוי כפופה לוועדה המקומית. התכניות נבדקות על ידי בעל הסמכות וההכשרה לכך בועדה המקומית ומאושרות על ידי הועדה המקומית.
מה הבעיה? ישנן רשויות שעובדות בעומס גדול וקצב אישור התכניות איטי מהרצוי.
המצב המוצע ועדת הרישוי תהיה מופרטת. תכניות יועברו לבדיקה על ידי משרדים פרטיים ויוחזרו לאישור בועדות המקומיות.

בתחום התכנון
המצב הקיים: הועדה המקומית דנה ומאשרת תכניות אשר בסמכות ועדה מקומית ובתכניות שהן בסמכות הועדה המחוזית.
תכניות שהן בסמכות ועדה מקומית אלה הן שינויים בתכניות מתאר שאינם משנים יעודי קרקע כמו החלפות שטחים, קביעת קו בניין וכו'. בעקרון הועדה המקומית רשאית לאשר תכנית כזו והתכנית מועברת לועדה מחוזית לעיון. בפועל מדיניות היועץ המשפטי של משרד הפנים הוא להקשות על אישור תכניות מסוג זה. והועדות המחוזיות מערימות קשיים. דוגמא לתכנית כזו היא תכנית ההרחבה הקהילתית של קיבוץ אליפז שבתחום הקו הכחול. במסגרת אותה תכניות הוגדרו זכויות בניה לאפשר את ההרחבה. התכנית אושרה בועדה המקומית והועברה לעיון במחוזית ונעצרה.
תכניות מתאר שהן בסמכות הועדה המחוזית עוברות את הועדה המקומית להתייחסות הועדה ומועברת להמשך טיפול בועדה המחוזית.
מה הבעיה? ישנן כמה בעיות. ראשית הועדות המקומיות אינן זוכות לעצמאות להן הן זכאיות בתוקף החוק (על פי תיקון 46 לחוק התכנון והבניה). העבודה בועדות המחוזיות נערמת והן אינן עומדות בעומס. לוקח בין שנתיים לעשר שנים לאשר תכנית מתאר! אפשר לפתור את הבעיות בשינוי עמדתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים ובהוספת תקנים לועדות המחוזיות ואפשר כמובן לעשות רפורמה.
המצב המוצע: הועדות המקומיות יקבלו יותר סמכויות. הועדות המקומיות ידונו ויאשרו תכניות מתאר מפורטות ברמה המקומית (תכנית מתאר מפורטת שיש לה כבר תכנית רקע לאזור, באזור שלנו הכוונה היא להפוך את תכנית האב לתכנית מתאר המגדירה יעודי קרקע). ועדה ארצית לתכנון ובניה תפקח על החלטות הועדות המקומיות.
הועדות המקומיות תהפוכנה לועדות מקצועיות. מהנדס המועצה יקבל מעתה זכות הצבעה בועדה ובנוסף הועדות תתוגברנה בנציגים מהרשויות השונות (רט"ג, משרד הבריאות, רשות העתיקות וכו').
הועדות המחוזיות לעומת זאת תאבדנה מכוחן. הן יעסקו כעת רק בתכניות יעודי קרקע. ולא בתכניות מתאר מפורטות.
המבנה הארגוני החדש אמור לפשט את תהליך אישור התכניות.

מה זה אומר על הועדה המקומית שלנו?
הודה המקומית תמשיך להיות מורכבת מנציגי המליאה. מהנדס המועצה נשאר יו"ר הועדה המקומית ויזכה גם הוא לקול בהצבעות. בנוסף תתוגבר הועדה בנציגים מקצועים בעלי זכות הצבעה. הרפורמה אולי תעלה את רמת הדיון על התכניות ותחייב את המגישים ליתר רצינות מול הועדה אבל דמיינו לכם את מערכת הלחצים בוועדה המקומית בעיריית אילת?

מה טוענים המתנגדים לרפורמה?
המטה לתכנון אחראי אשר שותפים בו ארגוני סביבה, חברה ואחרים הוציאו נייר עמדה לנושא הרפורמה ובו הם מנמקים בבהירות את ההתנגדויות.
הטענה העיקרית היא נגד אופן קידומה של הרפורמה. על כך שהתהליך הוא ללא שימוע ציבורי. ועל כך שהיא למעשה מיותרת. ניתן ליעל את הטיפול בתכניות המתאר על ידי חיזוק הועדות המחוזיות ובהכלה של תיקון 46 המגדירה את סמכויות הועדות המקומיות. אין צורך בשינוי החוק.
על הרפורמה עצמה טוענים המתנגדים:
• הרפורמה תגרום לכך שמהירות האישור יבוא על חשבון איכות התכניות.
• לצורך יישומה של הרפורמה יצטרכו לבנות יחידות שלמות במשרד הפנים לטיפול ב 116 הועדות המקומיות.
• הרפורמה תבטל את ההיררכיה החשובה במערכת התכנון, תיצור כאוס תכנוני ותחשוף את הועדות להשפעה מאסיבית של בעלי עניין פוליטי וכלכלי.
• בין הועדות המקומיות לארציות נשאר חלל ריק שמונע תכנון אזורי ועלול להביא להתנגשויות בין הרשויות השונות.
• הציבור יאבד מיכולתו להשפיע על הליכי התכנון. הסמכויות הועדה הארצית תבואנה על חשבון יכולת הציבור וגופים מקצועיים להשפיע על אישור התכניות.
• בתחום הסביבה:
o ביטול הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים וסעיפי חוק המגנים על שטחים אלה.
o הפרטה של תסקירי השפעה על הסביבה
o החוק החדש אינו נותן מעמד למועצת הגנים הלאומיים ושמורות הטבע.
• בתחום החברה:
o על פי החוק הקיים אין ייצוג של משרד הרווחה במוסדות התכנון אבל האוכלוסיות מוגנות היטב על פי חוק התכנון והבניה. החוק החדש אינו מסדיר ייצוג הולם לאוכלוסיות אלה בועדות התכנון אבל מחלישה את זכויותיהם בחוק.
• העדר שקיפות:
o הועדות המחוזיות והארציות אין מחויבות בפרסום ישיבותיהן או בתמלול הישיבות.
o האפשרות היחידה לציבור להשפיע על תכנית היא בהתנגדויות או בהשפעה על נציגויות בועדות. המצב אינו שונה בהרבה מהמצב היום אלא שהדיונים יתנהלו במסלול מהיר יותר.

האם איום הרפורמה הוא ממשי? צריך לקחת כל הצעה כזו ברצינות ולנקוט עמדה אחראית. הרפורמה אמורה בתקופה הקרובה להידון בועדות הכנסת. לפי הפרסומים בעיתונים היא לא תגיע רחוק אבל במדינה כמו שלנו צריך לגלות ערנות.

יום רביעי, 17 בנובמבר 2010

ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 25.11.2010

סדר יום ישיבת ועדת היגוי של סבב"ע
יום חמישי 25.11.2010 בשעה 18:00 במרכז לאנרגיה מתחדשת.
שימו לב לשינוי יום!

1. אישור פרוטוקול ישיבה 27.10.2010
2. אינפורמציה
• דיווח על חולות סמר. (סבלנות יש הרבה מה לדווח)
• דיווח מהכנס לפיתוח בר קיימא בנגב ובערבה.
3. מצגת על מינים וזוחלים בחולות סמר – יעל אולק תתן סקירה של על המינים הרבים בחולות סמר ועל הסכנות שבצמצום שטח המחייה שלהם בחולות.
4. פסולת חקלאית – דיון מעשי בנושא מעורבות סבב"ע בפרויקט הטיפול בפסולת החקלאית ובפיתוח בר קיימא בחקלאות.
5. נייר עמדה של סבב"ע לדיון על שמורת חולות סמר.
הטיוטה לנייר העמדה יופץ סמוך יותר למועד הישיבה.
6. החלפת יו"ר סבב"ע – דוד לרר מסיים תפקידו כיו"ר בחודש דצמבר.

יום שבת, 6 בנובמבר 2010

נדחה סיור איירפארק!

לצערי נדחה הסיור והמפגש שתוכנן בתאריך 10.11 עם נציגי חברת איירפארק למועד לא ידוע.

עדכונים על חולות סמר

המאבק על החולות לא הסתיים. הדיון בבית המשפט העליון שהיה אמור להתקיים בחודש נובמבר נדחה ל 12 בינואר 2011 בשעה 09:00 בבוקר.
המשמעות מבחינת המאבק זה שיש לנו עוד קצת זמן להוכיח את עמדתנו שיש חלופות לחול של סמר.
בינתיים נלקחו בדיקות מחול הנמצא בתפל של תמנע להתאמה לתעשיית הבטון. המנהל יבצעו לאלתר ובמימונם את סקר העומק בחלקות א' וב'. נקווה שהתוצאות של שתי הבדיקות החשובות האלה יוכלו לשמש אותנו בהמשך הדיון על גורל החולות.
ממשיך שיתוף הפעולה בין בית ספר שדה אילת לסבב"ע. במהלך חופשת חנוכה יוצב דוכן של חולות סמר במזנון יטבתה ואנחנו נקיים סיורים ללא תשלום בחולות. העיקר שיבקרו יותר ויותר אנשים בחולות.
השבוע הייתה אמורה להתקיים ישיבה מכרעת בנושא עתיד החציבה בחולות כאשר אמורים היו להתכנס במשרד המנכ"ל להגנת הסביבה יוסי ענבר נציגים נוספים מהמשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל המנהל ירון ביבי והממונה על המכרות יוסי וירצבורגר. הישיבה נדחתה מסיבות שונות ואנחנו מחכים בדריכות לדעת את מועדה החדש.

על המאבק ועל הארוע "עפים עם החול" כתב יניב גולן בקצה המדבר האחרון מאמר יפה "עוף החול"

שיח עמיתים בנושא פיתוח בר קיימא בנגב ובערבה

השבוע הצטרפנו רויטל כץ (תושבת אליפז, פעילה בסבב"ע וחברה בועד להצלת עמק ססגון) ואנוכי לשיח העמיתים (מספר 9) בנושא פיתוח בר קיימא בנגב ובערבה.
את הכנס שהתקיים במושב חצבה ארגנו חברת ד.מ.ר המתמחים בתכנון ערים ואזורים. הגיעו נציגים מועצות ורשויות מכל רחבי הארץ (כולל מ.א. גולן!) לדון בפיתוח בר קיימא במועצות.
נתון משמח שהוצג בתחילת הכנס הוא שמתוך 53 מועצות אזוריות בארץ 35 בשלבים שונים של גיבוש תכנית אב לפיתוח בר קיימא מה שמעורר את השאלה מדוע במועצה אזורית חבל אילות עדיין לא התחלנו במהלך דומה.
בכנס נדונו הקונפליקטים שבין פיתוח לשימור בהתישבות, בפיתוח החקלאי ובתעשיה בערבה ובנגב ובתפיסת הקיימות בכלל.
הזדמן לנו לשמוע, להתרועע ולשוחח עם אנשים מקשת רחבה של דיסיפלינות כולל נציגים מהועדה המחוזית, קק"ל, הרט"ג ועוד. את הרושם החזק ביותר השאיר שי טחנאי מהחברה להגנת הטבע כשדיבר על ה"חזירות", על העיניים הגדולות ועל חוסר המידתיות בפיתוח. נתן לכולנו חומר למחשבה.
רמת הדיון הייתה גבוהה ומענינת והיה מרגש לשמוע מנציגי המועצות השונות שעברו תהליך חשיבה סביבתי משותף.
חשוב שנמשיך גם אנחנו בדיון הזה במועצה האזורית חבל אילות. 13% משטחה של מדינת ישראל היא באחריותנו ואסור לנו להקל בכך ראש.
בהערות סבב"ע לתכנית האב של חבל אילות ביקשנו להוסיף פרק העוסק בפיתוח בר קיימא. בתשובתו של אודי גת לפנייתנו הוא מסביר שהפרק העוסק בניהול השטחים הפתוחים ממצה את הנושא. הוא אינו מתנגד לתכנון בר קיימא אבל אינו רואה צורך לייחד לזה פרק בתכנית האב. מסקנתי משיח העמיתים היא שהוא טועה. אנחנו צריכים לנסח באופן ברור מהו תכנון בר קיימא במועצה אזורית חבל אילות ולהגדיר מהי המחוייבות שלנו לפיתוח בר קיימא. אודי כותב במכתבו שהוא ייתן את ברכתו למי שירצה לעסוק בפיתוח בר קיימא. סבב"ע יצטרכו להרים את הכפפה.
מכתבו של אודי גת לסבב"ע

יום שישי, 5 בנובמבר 2010

פרוטוקול ועדת היגוי 27.10.2010

מצורף פרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה כרגיל ביום רביעי האחרון בחודש במרכז לאנרגיה מתחדשת.
פרוקול ישיבת ועדת ההיגוי
הסיכום כולל עדכונים אחרונים על המאבק על חולות סמר.
בישיבה שמענו מאסף אדמון - מנהל היחידה הסביבתית אילת-אילות אודות העבודה הנעשית לטיפול בפסולת החקלאית בחבל אילות. היחידה הסביבתית יחד עם חברת AC&T אוספים מידע אודות הסוגים השונים של הפסולת החלקאית ודרכים לטיפול.
להלן המצגת אותה הציג בישיבה.
סבב"ע תקיים דיון בישיבתה הבאה בנושא לגיבוש עמדה בנושא.

ישיבת ועדת ההיגוי באה ביום רביעי 24.11.10 בשעה 18:00
מומלץ לעקוב אחר הפרסום, יתכן ונשנה את מועד הישיבה בגלל יום הורים בבית הספר האזורי.