יום רביעי, 17 בנובמבר 2010

ישיבת ועדת היגוי סבב"ע 25.11.2010

סדר יום ישיבת ועדת היגוי של סבב"ע
יום חמישי 25.11.2010 בשעה 18:00 במרכז לאנרגיה מתחדשת.
שימו לב לשינוי יום!

1. אישור פרוטוקול ישיבה 27.10.2010
2. אינפורמציה
• דיווח על חולות סמר. (סבלנות יש הרבה מה לדווח)
• דיווח מהכנס לפיתוח בר קיימא בנגב ובערבה.
3. מצגת על מינים וזוחלים בחולות סמר – יעל אולק תתן סקירה של על המינים הרבים בחולות סמר ועל הסכנות שבצמצום שטח המחייה שלהם בחולות.
4. פסולת חקלאית – דיון מעשי בנושא מעורבות סבב"ע בפרויקט הטיפול בפסולת החקלאית ובפיתוח בר קיימא בחקלאות.
5. נייר עמדה של סבב"ע לדיון על שמורת חולות סמר.
הטיוטה לנייר העמדה יופץ סמוך יותר למועד הישיבה.
6. החלפת יו"ר סבב"ע – דוד לרר מסיים תפקידו כיו"ר בחודש דצמבר.

0 comments:

הוסף רשומת תגובה