יום ראשון, 13 בפברואר 2011

סבב"ע מגיבים על תכנית איירפארק


בתאריך 19.1.2011 נערך סיור של תושבי חבל אילות בבקעת עובדה ומפגש עם נציגי חברת איירפארק.
בסיור השתתפו 15 מתושבי חבל אילות ואילת.
לאחר המפגש דנה ועדת ההיגוי של סבב"ע בתכנית המוצעת ולהלן התייחסותנו לתכנית.
סבב"ע, הארגון הסביבתי של חבל אילות, פועל להגנה על הסביבה הייחודית בערבה, תוך התחשבות בצורכי הפיתוח של האזור והגנה על השטחים הפתוחים. אנו תומכים בפיתוח של חבל אילות תוך שמירה על עקרונות של פיתוח בר קיימא.


סבב"ע, הארגון הסביבתי של חבל אילות, פועל להגנה על הסביבה הייחודית בערבה, תוך התחשבות בצורכי הפיתוח של האזור והגנה על השטחים הפתוחים. אנו תומכים בפיתוח של חבל אילות תוך שמירה על עקרונות של פיתוח בר קיימא.

תכנית איירפארק המוצעת בבקעת עובדה מתוכננת על שטח של 3,700 דונם. כמחצית משטח התוכנית נמצא בשטח בסיס עובדה. המחצית השנייה - בשטח פתוח בלתי מופר הצמוד לבסיס.
מובן לכל כי כל שטח פתוח המוקצה לטובת שימושי האדם – לא ישוב להיות כשהיה, והמחיר לסביבה גבוה ביותר.
בדאגה לשטחים הפתוחים בערבה, אנחנו חשים כי סבב"ע אינה מייצגת רק את תושבי האזור אלא את האינטרס הרחב של כלל תושבי ישראל, שמרחבי הנגב שלהם – גם אם אינם מכירים את הדילמה שעל הפרק. אין חולק כי התוכנית המוצעת עתידה לפגועה בשטחים פתוחים בהיקף ניכר. יש לדאוג שהשפעת התוכנית על הסביבה תהיה קטנה ככל האפשר.

להלן הערותינו למיזם:
1. החותם בנוף:
אין ספק כי החותם שישאיר המיזם בנוף הפתוח של בקעת עובדה הוא משמעותי ובעייתי. תוכנית "איירפארק" אמורה לקום בצמוד לכביש 12 ולאורך 4.5 ק"מ. בתוכנית הבינוי המוצעת ישנם מבני אחסנה (האנגר) צמודים לכביש 12 בשלושה ריכוזים שונים. קצב הבינוי של ההאנגרים על פי התקדמות של שלבי הפרויקט.
יש לקבוע בתקנון התוכנית גובה מקסימלי מעל פני הקרקע למבני ההאנגר. בנוסף יש להציג חלופות תכנוניות לצמצום הפגיעה בנוף, עקב הקמת המבנים. בין החלופות מוצעות - הצבת המבנים בצד המזרחי של המיזם, רחוק מהכביש. וביצוע עבודות עפר כך שבסיס המבנים יהיה נמוך מגובה מגובה פני השטח.

זיהום אור בבקעת עובדה:
במצגת שהוצגה בפני סבב"ע נעדרה התייחסות לזיהום אור. על פי תפיסתנו, החושך הוא מאפיין חשוב של המרחב המדברי. בשל החום והקרינה, פעילים רוב בעלי החיים בלילה. יש לבחון לעומק את ההשפעות האפשריות של זיהום אור על יכולת ההסתתרות ו/או הצייד, את תנועת בעלי החיים ואת תהליכי ההתרבות שלהם. לזיהום אור בבקעת עובדה משמעות רבה גם לחוויית המטיילים במדבר.
יש לפרט בתקנון התוכנית את התאורה המותרת במיזם, את שעות הפעילות ואת מידת זיהום האור הצפוי, כולל התייחסות לתאורת הגדר ההיקפית, תאורה במגרשי העבודה וסביב השטח הבנוי.

2. שדה תעופה בינ"ל בבקעת עובדה:
סבב"ע רואה בבקעת עובדה חלופה אפשרית לשדה התעופה הבינלאומי המתוכנן בתמנע, ומבקשת לוודא כי התוכנית אינה סותרת את האפשרות להרחבתו של השדה האזרחי והטרמינל שלצדו.

3. נספחים מחייבים לתוכנית:
היזם השקיע עבודה רבה בעריכתם של תוכנית בינוי ונספח נופי על מנת לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה והוועדה המחוזית. עם זאת, אין במסמכים כמעט דבר המחייב את היזם לביצוע.
אנו מבקשים ממוסדות התכנון לכלול את שני המסמכים בתקנון התוכנית.

4. אחריותו של היזם במקרה של כישלון המיזם:
יש לכלול בתקנות התחייבות להחזרת השטח לקדמותו מבחינה נופית - כולל פירוק גדרות, מבנים ומשטחי בטון. יש למנוע מצב שבו ישונה הייעוד והשטח יחליף בעלים.

שינויים מהותיים אלו צריכים להיכלל בתוכנית בטרם תופקד.

אנו מצטרפים לעמדת המשרד להגנת הסביבה שהמיזם לא יהפוך למגרש גרוטאות למטוסים מכל העולם.

0 comments:

הוסף רשומת תגובה