יום שני, 2 במאי 2011

עודפי הכריה ממכרות תמנע נמצאו מתאימים לישמוש כחלופה לחול דיונה.

יצאה הודעה לתקשורת מטעם המועצה האזורית:
עודפי הכרייה ממכרות תמנע הישנות, יוכלו להוות תחליף לחול דיונה למשק הבנייה והסלילה, כך עולה
מבדיקת היתכנות שביצעה המועצה האזורית חבל אילות, באמצעות היחידה האזורית לאיכות סביבה
אילת – חבל אילות.
בדו"ח המסכם של בדיקת ההיתכנות אשר בוצעה ע"י המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים נכתב בין היתר:
"המסקנה החד משמעית המתקבלת מבדיקת חול מודרג תמנע היא שניתן לקבל חול באיכות שהיא לכל
הפחות דומה לאיכות חול הים הטבעי שבשימוש כיום", הדו"ח שבוצע על בסיס נטילה מייצגת בשטח מראה
שלאחר תהליך שטיפה וניפוי ייעודיים של עודפי הכרייה בטכנולוגיה סטנדרטית וקיימת, ניתן לקבל חול
סיליקטי שיכול להיות עדיף, בפרמטרים מסוימים וליישומים מסוימים בתעשיית הבנייה, על פני חול דיונה
טבעי.
כותב הדו"ח, מהנדס החומרים - צבי כהן ציין, כי יש לשנות את ההתייחסות לחומר זה, להפסיק את השימוש
במילה "טפל" ולהשתמש במושג "חול מודרג תמנע" אשר משקף את הפוטנציאל הגלום בחומר המהווה ב- 30
השנים האחרונות מטרד ועשוי להפוך בשנים הקרובות למשאב יקר ערך.
כידוע, החל משנות השישים ועד שנות השמונים פעלו מכרות הנחושת בתמנע, במטרה להגיע לשכבת הנחושת.
במהלך השנים, הוצאו מתת הקרקע כ - 50 מיליון טון של עודפי עפר אשר עומדים בשטח בערמות ענק כבר
למעלה משלושים שנה. למרות שמעולם לא נעשתה עבודה מעמיקה בנושא, הדעה הרווחת והנחת העבודה
לאורך השנים אצל הגורמים הרשמיים הייתה שהחומר "אינו מתאים למשק הבנייה והסלילה". כאמור,
הבדיקות האמורות הוכיחו אחרת והשימוש בחול מודרג תמנע יכול לסייע בשימור חול הדיונות.
היחידה לאיכות סביבה, ארגוני הסביבה והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים במאמץ לשמר את משאבי הטבע
הקיימים ולעודד חשיבה מקיימת, הפיכת מטרד למשאב ושימור השטחים הפתוחים וערכי הטבע היקרים
לכולנו.

להלן קישור לדו"ח

0 comments:

הוסף רשומת תגובה