יום שישי, 30 בספטמבר 2011

פניה למנכ"ל המנהל החדש בנצי ליברמן

‏כ"ז אלול תשע"א, ‏26 ספטמבר 2011

לכב' מר בנצי ליברמן, מנהל רשות מקרקעי ישראל

ראשית אנו מברכים אותך על מינוייך לתפקיד מנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל ומאחלים לך הצלחה בתפקיד החשוב.

אנו פונים אליך בבקשה דחופה לעזרה להצלת אוצר הטבע הלאומי - חולות סמר.
חולות סמר, גוש החולות האחרון בערבה הדרומית, הינו בית גידול ייחודי לבעלי חיים אשר רבים מהם נמצאים בסכנת הכחדה. הדיונה אף הוגדרה בתמ"א 35 כחלק מ"מכלול נופי בקעת תמנע", אחד מארבעה אתרים בנגב כולו שערכיותם הנופית והסביבתית גבוהה ביותר. מחולות סמר, שהשתרעו בעבר על שטח של כ-7000 דונם, נותרו כ-2000 דונם וזאת עקב כריה, שימוש חקלאי ופיתוח סביבתי.
מתוך מה שנותר מן הדיונה, עדיין מיועדים כ-700 דונמים לכרייה. למרות התנגדות ציבורית נרחבת (רבבות אזרחים חתמו על עצומה שהופצה לפני שלוש שנים, הקוראת להגנה על החולות), השלים מִנהל מקרקעי ישראל את הליך שיווקם של עוד 400 דונמים לחב' אליקים בן-ארי בע"מ.

• בית המשפט לעניינים מנהליים (דרום) דחה עתירת תושבים ועמותת "אדם, טבע ודין" שהצביעה על פגמים מהותיים בעריכת המכרז – וזאת מחמת השיהוי בהגשתה. הערעור שהוגש נדחה על ידי ביהמ"ש העליון.

• השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן, נפגש עם קודמך בתפקיד, מר ירון ביבי, וביקש ממנו להקפיא את תהליך הכרייה עד לבירור מידת מעשיותן של החלופות.

• ביוזמת חבל הכנסת איתן כבל, דנה ועדת הכלכלה של הכנסת בעתיד החולות ב-22 ביוני ש"ז.

1. הוועדה המליצה לבחון חלופות זמינות לאספקת חול, אשר יתנו מענה לצורכי הפיתוח של אילת.
2. הוועדה קראה לשר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, ולשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, לפעול מיידית בשיתוף עם מִנהל מקרקעי ישראל, כדי למנוע פגיעה מיותרת בחולות סמר.
3. הוועדה קראה לבחון ברצינות את האפשרות להעמיק את החציבה באזורים שכבר נוצלו, מגרשים א' ו-ב', וכן בשטחים הסמוכים, השייכים לקיבוצים סמר ואליפז (האמורים לשמש להקמתם של מתקנים סולאריים).
4. הוועדה ביקשה משר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, ומהמפקח על המכרות, להעביר לה תוך ששה חודשים תוכנית לאומית לחציבת חול, וכן לבחון אפשרויות לייבואו מירדן. נציין כי שטחי החול שמעברו המזרחי של הגבול משתרעים על כ-80 קמ"ר (!). זאת, כאמור לעומת אותם 2.3 קמ"ר שנותרו בצדנו.

• הקבלן אליקים בן ארי הביע בפנינו נכונות לוותר על המכרז, ובתנאי שיוחזרו לו כספי המקדמה שהעביר למדינה.

• מנהל המחוז ברשות הטבע והגנים תוכנית חלופית להרחבתה של שמורת הטבע לאזורים המיועדים להיחצב. מסמך זה נמסר לאנשי הוועדה המקומית חבל אילות.

• לאחר שנים של עיכובים בוצעו באמצע אוגוסט (במימון משרד התשתיות), בדיקות עומק במגרשים שכבר נכרו, כדי להעריך את הרכב תת-הקרקע. התשובות צפויות בתוך שבועות אחדים בלבד.

• חלופות נוספות שטרם נבחנו לעומקם: ניצול ב"טפל תמנע" (ערימות חול בהיקף של עשרות מיליוני טונות, שנכרו בדרך לשכבות העפרה המכילה נחושת). דו"ח שהוכן בהזמנה של היחידה הסביבתית אילת אילות על ידי המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים קבע כי ניתן להפיק מחומר גלם זה "חול מודרג" שהתאמתו לבטון עולה על חול שמקורו בדיונה הסמוכה. וכן שימוש בחול מחצבה – שהוא תוצר לוואי של תעשיית החצץ באילת.

• שמונים מדענים ואנשי אקדמיה מתחומי האקולוגיה והתכנון חתמו על חוות דעת מקצועית שהועברה למינהל מקרקעי ישראל, הקוראת לדחות את עבודות הכרייה המתוכננות בחולות סמר, עד לגמר בדיקת החלופות השונות לאתרים לאספקת חול.

מתוך המכתב: "חולות סמר הינן משכן למגוון מדהים של בעלי חיים, ביניהם: צבועים, זאבים, שועלים, קיפודי מדבר, ארנבות, דרבנים, ירבועים, גרבילים, אלימון, מיני נחשים רבים, שנונית האז, נחושית חולות, שממית ערבה, ועוד חסרי חוליות רבים, חלקם ייחודיים לחולות סמר. הממצאים הללו... מעידים על כך שמדובר בגוש חולות מיוחד במינו, הרבה יותר ממה שחשבנו עד כה. במחקר קודם התברר שישנם הבדלים במגוון המינים בין שני צידי הגבול ושלא ניתן לסמוך על כך שיחידות נוף מהצד השני של הגבול יהוו תחליף לפגיעה בצידו האחד של הגבול.

"הוכח מדעית, בסקר שבוצע לאחרונה על ידי המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים, כי החול מעודפי הכרייה במכרות תמנע יכול לשמש למשק הבנייה. בימים אלה מושלמות הבדיקות האחרונות להשלמת דו"ח זה. במידה ותוכח כדאיות ניצול החול בערימות הטפל, החול שיופק מערימות אלה מבטל לחלוטין את הטענה שאין חלופות לחול... תועלת חול לבנייה מחולות סמר לא שווה לעלות ההפסד של אוצר טבע ברמה בינלאומית. לכן, אנחנו מבקשים להקפיא מיידית את כל הפעילות לקראת הכרייה והחציבה, עד לפרסום תוצאות בדיקות החלופות השונות לחול, כולל הבדיקות מערימות הטפל של תמנע".

בימים הקרובים עומד הקבלן אליקים בן ארי לכרות ולהשמיד חלק ניכר מחולות סמר. אנו תושבי אילת וחבל אילות וארגוני הסביבה: החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה וסביבה בריאה בערבה מנהלים את המאבק למען הצלת חולות סמר. זה לא מאבק נגד, זה מאבק בעד, בעד בשפיות, בעד המשכיות, בעד הטבע וכן, גם בעד פיתוח, אך שיהיה מאוזן, נכון ומקיים. יש פתרונות וחלופות אחרות לאספקת חול לבניה, מלבד הדיונה הקסומה בחולות סמר.

גורל חולות סמר אינו רק עניין משפטי או כלכלי. זהו נכס סביבתי חסר תחליף. אנו זקוקים לעזרתכם בהצלת הדיונה האחרונה בערבה.
אנו מבקשים את התערבותך המיידית כדי לעצור את כניסת הדחפורים לחולות סמר.

בברכת שנה טובה

טל גולדמן,
בשם ארגוני הסביבה החברה להגנת הטבע, מגמה ירוקה, אדם טבע ודין ותושבי אילת אילות למען צדק סביבתי.
מרכזת ארגון סביבה בריאה בערבה

על עמדתו של ליברמן בתקשורת , נקווה שזו אינה עמדתו הרשמית.

0 comments:

הוסף רשומת תגובה